111-1111-1111-1111-11-111111


http://www.lifebadge.org/111-1111-1111-1111-11-111111
111-1111-1111-1111-11-111111


http://www.lifebadge.org/111-1111-1111-1111-11-111111
111-1111-1111-1111-11-111111


http://www.lifebadge.org/111-1111-1111-1111-11-111111

Brawo, utworzyłeś twój własny formularz LifeBadge. Przed powrotem na stronę główną w celu dodania informacji, wydrukuj tę stronę.

Wytnij rysunek karty znajdujący się w górnej części strony, jeśli chcesz napisz tam twoje nazwisko, schowaj do portfela obok dowodu osobistego. Dzięki temu, nawet gdy stracisz przytomność, personel ratowniczy łatwo znajdzie dostęp do twojego formularza LIFEBADGE.

W czasie tworzenia pierwszej własnej strony LifeBadge, musisz zdefiniować twój własny tajny kod. Zanotuj go starannie, będziesz musiał się nim posłużyć każdorazowo przy wprowadzaniu informacji do twojego formularza LifeBadge.

Zanotuj również 23 cyfrowy numer twojej karty LifeBadge : jest to jedyny sposób wejścia na twoją stronę LifeBadge, a gdy go zgubisz musisz utworzyć nową kartę i ponownie zakodować na niej wszystkie twoje dane.

Pour recevoir la version PDF de ce document par email, veuillez vous connecter