LifeBadge

Za informacje zawarte w tej dokumentacji całkowitą i wyłączną odpowiedzialność ponosi osoba, która jest jej właścicielem "(posiadacz lub jego przedstawiciel prawny lub jego pełnomocnik). Osoba ta uznaje, ze informacje te są ""danymi jawnymi""" umieszczonymi dobrowolnie na platformie cyfrowej LIFEBADGE i do wykorzystania przez każdą osobę udzielającą jej pomocy. Wszelkie wykorzystanie przez osobę trzecią odbędzie się na jej odpowiedzialność, do niej też należy w danym wypadku sprawdzenie ważności informacji.

Informacje ogólne

Data utworzenia dokumentacji: 
Data ostatniego uaktualnienia dokumentacji : 
Niniejszy kwestionariusz został wypełniony z pomocą lekarza (idealnie !) : 
Tel/GSM 1 os. do kontaktu: 
Tel/GSM 2 os. do kontaktu: 
Tel/GSM 3 os. do kontaktu: 
Tel/GSM 4 os. do kontaktu: 
Tel do lekarza prowadzącego/specjalisty: 
Faks lekarza prowadzącego/specjalisty : 
Rok urodzenia: (tylko rok) 
Inicjał NAZWISKA: (dowolne) 
Inicjał imienia: (dowolne) 
Płeć :
  Męski
  Żeński
Grupa krwi: 
Czynnik Rh 
Zapiski - ubezpieczenie: 

Alergie

Aspiryna 
Penicylina 
Sulfamidy 
Środki znieczulające miejscowo 
Lateks 
Jod 
Środki przeciwzapalne  
Insekty 
Produkty radiografii  
Kortyzon lub pochodne 
Fruktoza 
Galaktoza 
Gluten 
Inne  

Choroby dziedziczne

Hemofilia 
Porfiria 
Talasemia 
Inne 

Wywiady lekarskie

Zaburzenia krzepnienia krwi 
Anemia 
Zawał mięśnia sercowego  
Dusznica bolesna  
Wrodzona choroba serca 
Choroba zastawek sercowych 
Nadciśnienie tętnicze 
Arytmia serca 
Niewydolność serca 
Mukowiscydoza  
Ciężka niewydolność płuc 
Astma 
Niewydolność nerek 
Kamienie nerkowe 
Niewydolność wątroby (wątroba) 
Wrzód żołądka lub dwunastnicy 
Choroba WHIPPLE'A 
Cukrzyca 
Białaczka 
Niedoczynność tarczycy 
Nadczynność tarczycy 
Stwardnienie rozsiane 
Polio  
Epilepsja 
Upośledzenie mózgowe 
Schorzenia mięśni (mięśnie) 
Miastenia 
Upośledzenie rdzenia kręgowego 
Nowotwór lub deformacja ust 
Nowotwór krtani 
Głuchota (głuchy) 
Ślepota (niewidomy) 
Garbaty 
Mutyzm (niemy) 
Jaskra (nadciśnienie oczne) 
Zespół prostatyzmu  
Malaria 
Wirusowe zapalenie wątroby 
AIDS 
Gruźlica 
Inna choroba 

Narkotyk(i)

Tytoń 
Alkohol 
Kawa 
Inne 

Wywiady chirurgiczne

Operacja mózgu 
Guz mózgu 
Tętniak mózgu 
Uraz mózgu 
Krwotok mózgowy 
Pomostowanie aortalno-wieńcowe 
Przeszczep serca 
Usunięcie niedomykalności zastawki serca 
Wymieniona zastawka serca 
Zoperowana choroba wrodzona 
Niedrożność tętnicy szyjnej  
"""Stent"" wieńcowy" 
Koronarografia tętnic wieńcowych 
Wycięcie części płuca 
Wycięcie płuca 
Resekcja żołądka częściowa  
Resekcja żołądka doszczętna 
wycięcie nerki całkowicie 
Wycięcie pęcherzyka żółciowego 
Tętniak aorty piersiowej 
Tętniak aorty brzusznej 
Skrzyżowanie brzuszne aorty 
Wycięcie macicy 
Wycięcie pęcherza moczowego (pęcherz moczowy) 
Wycięcie wyrostka robaczkowego 
Wycięcie okrężnicy (jelito grube) 
Wycięcie dwunastnicy i trzustki  
Nowotwór kości  
Przepuklina kążka międzykręgowego 
Złamanie kręgosłupa 
Nowotwór przełyku 
Katrakta 
Rozrusznik serca 
Typ rozrusznika  
Implantowana pompa morfinowa 
Implantowany stymulator nerwów  
Odprowadzenie płynu mózgowo-rdzeniowgo 
Przetoka tętniczo-żylna 
Wycięcie śledziony (śledziona) 
Cięcie cesarskie 
Przeszczep wątroby 
Przeszczep nerki 
Przeszczep serca i płuc 
Amputacja kończyny
(palec, ręka, przedramię, ramię
palec stopy, stopa, noga, udo)
 
Inne 

Przyjmowane obecnie leki

Przeciwzakrzepowe 
Przeciwpłytkowe 
Przeciw zaburzeniom rytmu serca  
Przeciw nadciśnieniu  
Beta-blokery  
Naparstnicowe  
Nitrozwiązki 
Rozszerzające oskrzela  
Tlen (z przerwami/nieustannie) 
Trójcykliczne leki przeciwdepresyjne 
Przeciwdepresyjne Inhibitory MAO 
Przeciwpadaczkowe 
Barbiturany 
Kortyzon lub pochodne 
Hormony gruczołu tarczowego 
Insulina 
Przeciwcukrzycowe doustne  
Przeciwwrzodowe 
Morfina lub pochodne 
Przeciwzapalne 
Immunodepresyjne 
Przeciw miastenii 
Antabus (disulfiram) 
Benzodiazepiny  
Teofilina 
Lit  
Metadon 
Hormony nadnerczy 
Hormony przysadki  
Leki aktualne  

Długotrwałe leczenie w trakcie

Radioterapia komórek rakowych  
Chemioterapia komórek rakowych 
Leczenie paliatywne  
Dializowanie przewlekłe  
Inne 

Szczepienia ważne w dacie niniejszego formularza

Tężec 
Dyfteryt 
Koklusz 
Polio  
Ospa wietrzna  
Odra 
Różyczka  
Świnka 
Zapalenie wątroby typu A 
Zapalenie wątroby typu B 
Pneumokok 
Meningokok 
Hemophilus Influenzae 
Żółta febra 
Cholera 
Dur brzuszny 
Wścieklizna  
Inne 

Protezy

Soczewki kontaktowe  
Sztuczne oko 
Aparat słuchowy  
Proteza zębowa 
Okulary 
Wkładki ortopedyczne  
Inna proteza 

Krew / Organy

Zgodzam się na ewentualną transfuzję krwi lub pochodne 
W razie zgonu, zgadzam się na oddanie moich organów 

Inne

Zawód 
Znaki szczególne - Analizy różne
Badania szczegółowe - Ostatnia wola
Wskazać datę - Typ badania - Wynik //