De patiŽnt zelf. We raden u wel aan uw eigen arts en apotheker te raadplegen.
Niets of niemand. Maar het is in het belang van de eigenaar van het dossier dat hij zijn antwoorden zo nauwkeurig mogelijk noteert. Als hij een ziekte die hij niet heeft gehad, een denkbeeldige operatie of zelfs een vreemde bloedgroep opgeeft, trekt hij alleen maar de aandacht van de arts. De arts zal dit controleren of minstens extra voorzorgsmaatregelen nemen.
Dit dossier is anoniem. Niemand kan weten dat het uw dossier is, tenzij u zelf expliciet uw naam vermeldt. Ook dat is uw goed recht. In elk geval vermeldt u die gegevens die in uw ogen in geval van nood belangrijk zijn. U kunt bijvoorbeeld alleen uw allergieŽn en inentingen opgeven.
Aangezien het geen database is, maar een persoonlijke INTERNET-pagina en aangezien deze pagina anoniem is en uitsluitend door de eigenaar beheerd wordt, worden de wetten op de privacy gerespecteerd.
Nee. In die zin dat alleen die gegevens toegankelijk zijn waarvan de eigenaar wil dat ze met het oog op zijn veiligheid bekend zijn. Bovendien gaat het niet om een medisch dossier in de strikte zin van het woord. Het is zelfs het tegendeel van een klassiek medisch dossier (dat beheerd wordt door ťťn of meerdere artsen). De arts dient in dat geval de regelgeving ten aanzien van het beroepsgeheim en de bescherming van de privacy die in ieder land van kracht is, te respecteren. LIFEBADGE is een moderne versie van een gezondheidskaart op papier die men in zijn portefeuille bij zich draagt (en die dus zichtbaar is voor iedereen, zelfs voor mensen die u geen bijstand verlenen ...). LIFEBADGE is altijd toegankelijk (via INTERNET), volledig en meertalig.
Neen. Eerst en vooral is de server goed beveiligd (encryptie enz.). Daarnaast gaat het hier niet om een gegevensbank in de klassieke zin van het woord. De persoonlijke paginaīs (individuele dossiers) zijn anoniem en afgescheiden van de rest. Deze gegevens zijn statistisch niet bruikbaar omdat ze beheerd worden door hun eigenaar die geen arts is. Bovendien werd de inhoud van de dossiers niet noodzakelijk gevalideerd door een arts. En daarbovenop zijn de persoonlijke paginaīs van LIFEBADGE op een heel eigen manier beschermd.
Er wordt onmiddellijk overgeschakeld op andere server die verspreid over de hele wereld staan.
Nooit. Dit is juist het basisprincipe van LIFEBADGE. Wij willen de gebruikers van onze kaarten niet kennen en we kunnen dat ook niet.
"U heeft altijd toegang tot uw dossier, u kunt de inhoud geheel verwijderen, een nieuwe kaart kopen en een nieuw dossier aanmaken. Vergeet nooit uw wachtwoord en bewaar uw LIFEBADGE-adres (kaartnummer) op verschillende plaatsen (onder andere bij uw INTERNET-""favorieten"")."
"Dat is hetzelfde als de kaart verliezen. U kunt uw oude dossier wissen en een nieuwe kaart kopen. Vergeet nooit uw wachtwoord en bewaar uw LIFEBADGE-adres (kaartnummer) op verschillende plaatsen (onder andere bij uw INTERNET-""favorieten"")."
Omdat we eerst inzicht moest hebben in de regelgeving binnen de spoedeisende geneeskunde en de nieuwe programmeer- en telecommunicatietechnologie. Deze goede oplossing was voor het jaar 2000 niet mogelijk geweest.
Ja, maar alleen met uw uitdrukkelijke toestemming (schriftelijk, gedateerd en ondertekend).
Ja, maar alleen met uw uitdrukkelijke toestemming (schriftelijk, gedateerd en ondertekend).
Wanneer u maar wilt, maar ideaal is minimaal ťťn keer per jaar en na iedere ziekte of ongeval. Het kost slechts enkele minuten om uw dossier na te kijken. Bovendien kunt u dit overal ter wereld doen.
Strikt genomen is er geen relatie en is dat ook niet mogelijk.
Neen, nooit. U kunt immers steeds zeggen dat u geen LIFEBADGE kaart hebt, aangezien niemand verplicht is deze kaart te hebben.
Iedereen aan wie u toestemming geeft, en in geval van bewusteloosheid iedereen die u hulp verleent. Want dat is de voornaamste reden dat u het dossier hebt aangemaakt.
Neen. Deze kaart is persoonlijk. Elk familielid dient zijn eigen kaart te hebben.
Ja, maar uitsluitend met de nieuwste toestellen waarop u bepaalde Internetfuncties kunt gebruiken.
In geen enkel land is het de taak van de Raad van de Orde der Geneesheren of wie dan ook om de INTERNET-site te beheren waarvan u de enige eigenaar bent. U vermeldt op de site de gegevens die u wilt. Geen enkele arts is verantwoordelijk voor wat u in het dossier vermeldt. Zelfs de artsen die u consulteert, kunnen niet garant staan of verantwoordelijk zijn voor wat u wel of niet in het dossier zet.
Ja. En het zijn de ouders of de wettelijke voogden die het dossier invullen.
Momenteel zijn dat Frans, Engels, Nederlands, Duits, Spaans, Italiaans, Portugees, Turks, Japans. Op termijn zullen het ongeveer 25 talen zijn.
Ja, maar u dient via het INTERNET een speciale code aan te schaffen (op de site van LIFEBADGE). Deze aankoop is beveiligd en zodanig georganiseerd dat uw identiteit niet bekend wordt bij het bedrijf dat LIFEBADGE op de markt brengt. Met deze code kunt u deze extra functie van uw dossier activeren. U kunt dan bijvoorbeeld een rŲntgenfoto of een elektrocardiogram of andere digitale beelden die u nuttig lijken, invoegen.
Nee. Alleen het gedrukte nummer is van belang (kan gekopieerd worden).
Met deze code kunt u uw dossier aanmaken en de gegevens aanpassen wanneer u wiltt. De code is niet nodig om in uw dossier te kijken want daarvoor kan met uw kaartnummer worden volstaan.
Ja, mits de pc voorzien is van een INTERNET-aansluiting en de kwaliteit van het INTERNET-netwerk op dat ogenblik goed is.
Geen Enkele. U bent als enige verantwoordelijk voor de gegevens die u al dan niet op uw persoonlijke pagina zet. LIFEBADGE wijst alle verantwoordelijkheid af voor eventuele gevolgen te wijten aan het al dan niet gebruiken van de dossiers die werden aangemaakt door de gebruikers. Ook uw arts of apotheker dragen geen enkele verantwoordelijkheid.
Ja, mits u hiervoor de toestemming hebt van deze persoon (schriftelijk, gedateerd en ondertekend) of ook indien u de wettelijke voogd bent van deze persoon.
Ja. Het gaat immers om hun veiligheid. Maar het is voldoende om het kaartnummer te geven (of door te bellen).
Dat is heel gemakkelijk. U vindt de uitleg op de LIFEBADGE-website van LIFEBADGE, en op EURO112, USA911, CANADA911, AMERICA131, AUSTRALIA000, enz.
Ja, u hoeft alleen de gegevens te wissen. Dit kost maximaal 5 ŗ 10 minuten.
Ja, onder andere in de Verenigde Staten, in Frankrijk en in Nederland. Maar ze hebben vaak dezelfde kenmerken: het zijn echte gegevensbanken, de dossiers zijn niet anoniem, ze vragen artsen om de gegevens te bevestigen, ze zijn vaak erg duur en niet altijd in verschillende talen beschikbaar of te raadplegen via GSM. De dossiers zijn vaak moeilijk in te vullen en te raadplegen: ze zijn niet bestemd voor gebruik bij noodsituaties! Bovendien zijn er slechts weinig systemen waarbij er beelden kunnen worden toegevoegd.
Al in 1986 heeft de EG aan de lidstaten gevraagd om een gezondheidsboekje of -kaart in te voeren. Tussen 1994 en 1998 liepen de onderzoekskosten op tot 125 miljoen euro, waarna men tot de conclusie kwam dat het met het oog op de eisen die werden gesteld aan het medisch geheim en aan de bescherming van de privacy, moeilijk te realiseren was. LIFEBADGE richt zich niet op artsen maar tot de patiŽnt zelf die geheel vrijwillig meewerkt en controle heeft over zijn eigen anonieme medisch dossier. In de Verenigde Staten heet LIFEBADGE EURO112 USA911, in CANADA CANADA911, in Zuid-Amerika AMERICA131, in AziŽ ASIA000, in Afrika AFRICA000 en in AustraliŽ AUSTRALIA000. De LIFE BADGE is een Belgisch product dat overal ter wereld gebruikt kan worden.