Οι πληροφορίες σε αυτό το αρχείο είναι οι πλήρεις και αποκλειστική ευθύνη, του προσώπου στον οποίο ανήκουν, (ο ασθενής ή ο νόμιμος επιμελητής του ασθενή). Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τη χρήση αυτών των πληροφοριών και είναι ευθύνη τουτης να της εξακριβώσει το κάθε ξεχωριστό δεδομένο όπου απαιτείται.

EMERGENCY

Γενικές πληροφορίες

Ημερομηνία πρώτης ενημέρωσης: 2001-9-9 - 15:32:13 
Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης 2020-7-15 - 11:28:52 
Αυτές οι ερωτήσεις απαντήθηκαν
με την βοήθεια ιατρού (ιδανικό !) :
 
Τηλ./κινητό 1του ατόμου +32 9876543210 
Τηλ./κινητό 2του ατόμου +33 9876543212 
Τηλ./κινητό 3του ατόμου +39 123123123 
Τηλ./κινητό 4του ατόμου +450 21212121 
Τηλ. οικογενειακού ιατρού/ειδικού ιατρού: +32 987654321 
Φαξ του οικογενειακού ιατρού/ειδικού ιατρού: mail : mondocteur@mail.com 
Έτος γέννησης: (έτος μόνο) 1956 
Πρώτο γράμμα του ΕΠΙΘΕΤΟΥ (μη υποχρεωτικό) Mona 
Πρώτο γράμμα του ονόματος (μη υποχρεωτικό) Lisa 
Φύλο:
  Άρρεν
  Θήλυ
Ομάδα αίματος: AB 
Rhesus
Παρατηρήσεις - ασφάλεια: DOSSIER MEDICAL professionnel :
www.rsw.be
______________________
Traducteur GOOGLE :

translate.google.com/?hl=fr
______________________
Contrat universassistance numro 123456789
***
contrat bris de vitre numro
987654321
***
police tout risque
numro 6574839201
***
tl assureur :
+32 4498723678

________________________

PHR Personnal Health Record

en.wikipedia.org/wiki/Personal_health_record