Za informacje zawarte w tej dokumentacji całkowitą i wyłączną odpowiedzialność ponosi osoba, która jest jej właścicielem "(posiadacz lub jego przedstawiciel prawny lub jego pełnomocnik). Osoba ta uznaje, ze informacje te są ""danymi jawnymi""" umieszczonymi dobrowolnie na platformie cyfrowej LIFEBADGE i do wykorzystania przez każdą osobę udzielającą jej pomocy. Wszelkie wykorzystanie przez osobę trzecią odbędzie się na jej odpowiedzialność, do niej też należy w danym wypadku sprawdzenie ważności informacji.

EMERGENCY

Informacje ogólne

Data utworzenia dokumentacji:2001-9-9 - 15:32:13 
Data ostatniego uaktualnienia dokumentacji :2020-7-15 - 11:28:52 
Niniejszy kwestionariusz został wypełniony z pomocą lekarza (idealnie !) : 
Tel/GSM 1 os. do kontaktu:+32 9876543210 
Tel/GSM 2 os. do kontaktu:+33 9876543212 
Tel/GSM 3 os. do kontaktu:+39 123123123 
Tel/GSM 4 os. do kontaktu:+450 21212121 
Tel do lekarza prowadzącego/specjalisty:+32 987654321 
Faks lekarza prowadzącego/specjalisty :mail : mondocteur@mail.com 
Rok urodzenia: (tylko rok)1956 
Inicjał NAZWISKA: (dowolne)Mona 
Inicjał imienia: (dowolne)Lisa 
Płeć :
  Męski
  Żeński
Grupa krwi:AB 
Czynnik Rh
Zapiski - ubezpieczenie:DOSSIER MEDICAL professionnel :
www.rsw.be
______________________
Traducteur GOOGLE :

translate.google.com/?hl=fr
______________________
Contrat universassistance numro 123456789
***
contrat bris de vitre numro
987654321
***
police tout risque
numro 6574839201
***
tl assureur :
+32 4498723678

________________________

PHR Personnal Health Record

en.wikipedia.org/wiki/Personal_health_record