כל המידע בקובץ הוא תחת האחריות של בעל הכרטיס (המטופל או האפוטרופוס שלו) המשתמש הוא האחראי בשמוש של הנתונים ועליו לבדוק שכל נושא או מידע מתאימים.

EMERGENCY

מידע כללית:

תאריך תחילת הרישום2001-9-9 - 15:32:13 
תאריך של עידכונים אחרונים:2024-1-17 - 13:54:57 
השאלות נענו בעזרת רופאה (אכי טוב): 
מס' טלפון של הקרוב משפחה הראשון לקשר:+32 9876543210 
מס' טלפון של הקרוב משפחה השני לקשר:+33 9876543212 
מס' טלפון של הקרוב משפחה השלישי לקשר:+39 123123123 
מס' טלפון של הקרוב משפחה הרבעי לקשר:+450 21212121 
מס' טלפון של הרופה משפחה/מומחה+32 987654321 
מס' טלפון של הרופא משפחה/מומחהmail : mondocteur@mail.com 
שנת לידה ( רק שנה)1956 
אות ראשון של השם משפחה (לא הכרחי)Mona 
אות ראשון של השם פרטי (לא הכרחי)Lisa 
מין:
  זכר
  נקבה
סוג דם:AB 
Rhesus
הערות שונות, ביטוחים:DOSSIER MEDICAL professionnel :
www.rsw.be
______________________
Traducteur GOOGLE :

translate.google.com/?hl=fr
______________________
Contrat universassistance numro 123456789
***
contrat bris de vitre numro
987654321
***
police tout risque
numro 6574839201
***
tl assureur :
+32 4498723678

________________________

PHR Personnal Health Record

en.wikipedia.org/wiki/Personal_health_record