כל המידע בקובץ הוא תחת האחריות של בעל הכרטיס (המטופל או האפוטרופוס שלו) המשתמש הוא האחראי בשמוש של הנתונים ועליו לבדוק שכל נושא או מידע מתאימים.

MEDIBOX

EMERGENCY

מידע כללית:

תאריך תחילת הרישום2001-9-9 - 15:32:13 
תאריך של עידכונים אחרונים:2019-2-9 - 21:5:2 
השאלות נענו בעזרת רופאה (אכי טוב): 
מס' טלפון של הקרוב משפחה הראשון לקשר:+32 9876543210 
מס' טלפון של הקרוב משפחה השני לקשר:+33 9876543212 
מס' טלפון של הקרוב משפחה השלישי לקשר:+39 010102035 
מס' טלפון של הקרוב משפחה הרבעי לקשר:+450 21212121 
מס' טלפון של הרופה משפחה/מומחה+32 987654321 
מס' טלפון של הרופא משפחה/מומחה55555555555555555 
שנת לידה ( רק שנה)1957 
אות ראשון של השם משפחה (לא הכרחי)Mona 
אות ראשון של השם פרטי (לא הכרחי)Lisa 
מין:
  זכר
  נקבה
סוג דם:AB 
Rhesus
הערות שונות, ביטוחים:DOSSIER MEDICAL professionnel :
www.rsw.be

_______________

contrat universassistance numro 123456789
***
contrat bris de vitre numro
987654321
***
police tout risque
numro 6574839201
***
tl assureur :
+32 4498723678